Bądź wystawcą

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE oraz DOKUMENTY

Wszystkie osoby i firmy zainteresowane wystawieniem swojego stoiska na XVII Radomskich Targach Ślubnych bądź jakąkolwiek inną formą współpracy (reklamy) na tych targach zapraszamy do zapoznania się poniższymi informacjami.
W celu wynajęcia stoiska na czas targów należy pobrać i wypełnić Kartę zgłoszeniową. Prawidłowo wypełnioną Kartę należy wysłać lub osobiście dostarczyć do siedziby BT „Moje podróże”. Kartę można wysłać na podany na dole strony adres e-mail lub fax. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatorów należy dokonać wpłaty w kwocie i terminach podanych na Karcie zgłoszenia. Następnie należy podpisać Umowę (której wzór jest do pobrania poniżej) oraz rozpocząć przygotowania do zaprezentowania swojej oferty na XVII Radomskich Targach Ślubnych.
Dokumenty do pobrania:

Format .doc
Karta zgłoszeniowa (pobierz)
Regulamin (pobierz)
RODO (pobierz)
Umowa (pobierz)

Format .pdf
Karta zgłoszeniowa (pobierz)
Regulamin (pobierz)
RODO (pobierz)
Umowa (pobierz)

Oferujemy:
– wynajem powierzchni wystawienniczej – informacje w Karcie zgłoszeniowej
– możliwość kolportażu ulotek wśród uczestników targów – informacje w Karcie zgłoszeniowej
– miejsca na prezentacje limuzyn – informacje w Karcie zgłoszeniowej
– tylko dla Wystawców możliwość umieszczenia wizytówki swojej firmy na oficjalnej stronie stronie Targów

ROZPOCZĘLIŚMY SPRZEDAŻ STOISK

Prezentujemy poniżej plan stoisk dostępnych do wynajęcia podczas najbliższych Targów Ślubnych.

Budynek Urzędu Miejskiego w części gdzie będą dostępne stoiska zbudowany jest z trzech pomieszczeń, dwóch na parterze oraz jednego na piętrze. Plan każdego pomieszczenia dostępny jest do pobrania poniżej.

Kolorem czerwonym zaznaczone są stoiska już zarezerwowane.
W przypadku chęci zarezerwowania konkretnego miejsca prosimy o kontakt z BT „Moje podróże” (dane kontaktowe na dole strony).

Zobacz plan stoisk on-line